www.e-afm.gr

Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2020


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020ΜΗ ΞΕΧΑΣΩ

10/02/2020

Υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου
                   (Φορολογική περίοδος: Ιανουαρίου)

Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας        (Φορολογική περίοδος: Ιανουαρίου)
14/02/2020

Υποβολή εντύπου Ε12 «e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ» συγκεντρωτικά και απογραφικά στο Σ.ΕΠ.Ε., σε περίπτωση χειρόγραφης τήρησης για το χρονικό διάστημα από 1.12.2019 έως και 31.1.2020


20/02/2020

1.       Δήλωση απόδοσης τελών χαρτοσήμου προηγούμενου ημερολογιακού τριμήνου
(Φορολογική περίοδος: Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου)

2.       Ειδικός φόρος τηλεοπτικών διαφημίσεων
(Φορολογική περίοδος: Ιανουαρίου)

26/02/2020

1.       Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών (Φ4 και Φ5) προηγούμενου μήνα
                   (Φορολογική περίοδος: Ιανουαρίου)28/02/2020

1.       Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας
                   (Φορολογική περίοδος: Ιανουαρίου)

2.       Υποβολή στατιστικής δήλωσης (INTRASTAT) για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές (αποκτήσεις και παραδόσεις) του προηγούμενου μήνα
                   (Φορολογική περίοδος: Ιανουαρίου)

3.       Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α., για τους υποκείμενους στο φόρο που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
                   (Φορολογική περίοδος: Ιανουαρίου)

4.       Υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ σε περίπτωση οριστικής παύσης των εργασιών ή διακοπής των υπαγομένων σε Φ.Π.Α δραστηριοτήτων του υποκείμενου
                   (Φορολογική περίοδος: Ιανουαρίου)

5.       Μηνιαία δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτές υπηρεσίες (Άρθρο 60 του Ν. 4172/2013)
                   (Φορολογική περίοδος: Δεκεμβρίου)

6.       Τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα για να πληρωθεί το ΙΚΑ του προηγούμενου μήνα
                   (Φορολογική περίοδος: Ιανουαρίου)

7.       Υποβολή ΑΠΔ μέσω διαδικτύου του προηγούμενου μήνα
                   (Φορολογική περίοδος: Ιανουαρίου)

8.       Ενημέρωση βιβλίων σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων προηγούμενου μήνα αντίστοιχα

9.       ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 0,5% με το ΦΠΑ
         (Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων)

10.     Δήλωση ειδικού φόρου κινηματογράφων προηγούμενου μήνα
                   (Φορολογική περίοδος: Δεκεμβρίου)

11.     Προσωρινή δήλωση απόδοσης από τους δικηγορικούς συλλόγους προκαταβλητέου φόρου επί των δικηγορικών αμοιβών και παρακρατούμενου φόρου επί των μερισμάτων
                   (Φορολογική περίοδος: Δεκεμβρίου)

12.     Δήλωση και απόδοση του φόρου που παρακρατείται στις αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες
          (Φορολογική περίοδος: Δεκεμβρίου)

13.     Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής εντύπου Ε11 για το προηγούμενο έτος

14.     Υποβολή δικαιολογητικών για επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ τρίμηνου
(Φορολογική περίοδος: 10,11,12/2017)

15.     Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών

16.     Μηνιαία δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων φόρων (άρθρο 64 του Ν. 4172/2013)
          (Φορολογική περίοδος: Δεκεμβρίου)

17.     Προσκόμιση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για τις φορολογικές αποθήκες που χρησιμοποιούν δεξαμενές για την αποθήκευση ή τοποθέτηση προϊόντων του άρθ. 90 του ν. 2960/2001 και δεν διαθέτουν έγκριση χρήσης

18.     Υποβολή ανέκκλητης δήλωσης, για τη δυνατότητα επιλογής υποβολής ξεχωριστών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος συζύγων

19.     Υποβολή δήλωσης αποθεμάτων μετάταξης για επιχειρήσεις που μετατάσσονται κατά την 1η του έτους από το κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. στο απαλλασσόμενο και αντίστροφα

20.     Καταβολή Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (2% υπέρ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) και υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (Α.Κ.Ε.Ε.Δ.) επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου, για την τιμολογημένη δαπάνη του προηγούμενου μήναΠΡΟΣΟΧΗ:


Ειδικές προθεσμίες υποβολής δηλώσεων, μπορούν να ενημερώνονται και από το λογιστικό γραφείο.

Παρακαλείσθε για την αποφυγή τυχόν αβλεψιών ή τυπογραφικών λαθών να ελέγχετε ξανά τις ημερομηνίες.